ติดต่อเรา

บริษัท ภีแพคกิ้งแอนด์โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 555/341 หมู่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร.02-039-1879, 086-308-2105, 086-408-2105  
แฟ็กซ์ 02-175-5903   Emai : 
sarochagao@gmail.com , peepackingproduct@gmail.com , salepeepacking@gmail.com

กรอกแบบฟอร์มสำหรับติดต่อบริษัท

 

 
 
บริษัท ภีแพคกิ้งแอนด์โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 555/341 หมู่ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร.02-039-1879, 091-703-4371, 086-308-2105

Copyright©2016, Powered by Peepacking & Product Co.,Ltd. All rights reserved.